Text Size

Aki kacsingat, fájdalmat okoz -Példabeszédek 10,10

 

 

 

OLVASANDÓ: PÉLDABESZÉDEK 10,10

„(10) Aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszédű pedig elbukik”[1]

A Példabeszédek könyve kétsorosainak mindegyike egy külön, hatalmas világ, mélységekkel és magasságokkal; ezért nem szabad csak úgy átsiklani felettük. A bölcs mondások sűrítményei mögött tapasztalatok sorakoznak, és ezek a kétsorosok igei megoldást kínálnak.

Ebben a kétsorosban különösen egy kifejezés izgalmas és elgondolkodtató, ezért alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy jól értsük. Mit jelent itt a „KACSINGAT” kifejezés, amit úgy is fordítanak, hogy hunyorog, összeszorítja a szemét. Segít a kifejezés megértésében, ha fellapozzuk a Szentírást ott, ahol erről még olvashatunk. A Példabeszédek könyvében még két helyen találunk minderre bővebb utalást. „A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár kel. Szemével kacsingat, lábával jelt ad és ujjával integet. Fonákság van a szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít.” (Példabeszédek 6,12-15) „Aki behunyja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre” (Példabeszédek 16,30)

Register to read more...

Fiam ne téveszd ezt szem elől -Példabeszédek 03,19-24

 

 

 

/hanganyagról leírt, nyers változat, és nem átnézett, az írott szöveg szabályai szerint javított változat./

Helyszín: Balatonalmádi

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Istennek az az Igéje, amely szólott hozzám és hiszem, hogy Lelke által hozzátok is szólni kíván ezen a vasárnapon, írva található az előbb felolvasott szakaszban, közelebbről a Példabeszédek könyve 3. fejezetében, a 19. verstől ekképpen:

„19Az ÚR bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. 20Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. 21Fiam, ne téveszd ezt szem elől!”

Ámen.

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Bizonyos külső okok miatt került újból elém ez az ige, amelyről hangzott már el valamikor régebben, a jegyzeteim szerint legalábbis, igehirdetés erről a szószékről. Őszintén megmondom, hogy nekem magamnak is a külső körülménytől kényszerítve jó érzés volt újból végiggondolni ezt az igét, ennek az igének az üzenetét és gyönyörűséges szerkezetét, logikáját. Jó volt közben természetesen, a korábbi felismerések mellett, új üzenetet kapni, megtapasztalni azt, hogy Isten igéje mindig élő és ható, hogy ugyanaz az ige más körülmények között, a régi felismert üzenetek mellett mindig új üzeneteket is hordoz, eltalál, mert Isten igéje eleven, mindig aktuális, mindig nekünk szól. Hát így haladjunk most végig ezen a gyönyörű igén, amely először is azt hangsúlyozza az első három versben – valami számunkra nagyon fontosat, egyéni és közösségi életünk számára is nagyon fontosat és szerintem nemzeti ünnepünkre készülve is nagyon fontosat – hogy életünknek alapja, értelme és szabadítója van.

Register to read more...

Az igaz és a bűnös -Példabeszédek 10,06-07

/hanganyagról leírt, nyers változat, és nem átnézett, az írott szöveg szabályai szerint javított változat./

Helyszín: Balatonalmádi

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Istennek az az Igéje, amely szólott hozzám és hiszem, hogy Lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található Példabeszédek könyve 10. fejezetében, a 6. és a 7. versekben ekképpen:

„6Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget. 7Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz.”

Ámen.

Kedves Testvérek!

Március első vasárnapja mindig Bibliavasárnap. Ezen a vasárnapon különösképpen hálát adunk Isten kijelentéséért, az Ő szaváért, az igéért, az írott igéért, a Szentírásért, a hirdetett igéért, a keresztyének írásmagyarázataiért, prédikációiért és minden keresztyén bizonyságtételért. Leginkább a testet öltött igéért, a mi megtartó Jézus Krisztusunkért. Sőt ezen az istentiszteleten úgy hirdetjük az adakozást is, hogy a magyar Biblia ügyére fordítjuk és továbbítjuk mindig a március első vasárnapi perselypénzt. Tehát Bibliavasárnap lévén, különösképpen erre tekintettel, figyeljünk arra az igére, amely a Példabeszédek könyve 10. fejezetéből szólt hozzánk.

A Testvérek nyilván észrevették, négy sort olvastam fel a Példabeszédek könyvéből, amelyek ilyen ellentétes párhuzamokkal mondanak el egy bibliai igazságot és helyeznek a szívünkre egy teológiai üzenetet. Egy tézis, egy antitézis, újból egy tézis és újból egy antitézis. Hisszük, hogy Krisztusban van szintézis is – gyakorlatilag ez a felépítése a mostani igehirdetésemnek. De remélem, feltűnt a testvéreknek az, hogy ezekben az ellentétekben, ismétlődésekben, kétszer-kétszer szerepelt ugyanaz a kifejezés: igaz és bűnös.

Register to read more...

Házasság hete -2Timótheus 01,07

/hanganyagról leírt, nyers változat, és nem átnézett, az írott szöveg szabályai szerint javított változat./

Helyszín: Balatonalmádi

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Istennek az az Igéje, amely szólott hozzám és hiszem, hogy Lelke által hozzátok is szólni kíván ezen a vasárnapon, írva található Pál apostol Timóteushoz írott második levele 1. fejezetében, a 7. versben ekképpen:

„7Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

Ámen.

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Lassan 10 éve kezdődött el egy mozgalom egyházi körökből, Angliából, aztán bejárta Európát, sőt most már Európán kívül is egyre hangsúlyosabb lesz, és amelyhez egyre több civil kör, egyesület csatlakozott. Február második hetében tartjuk ennek a mozgalomnak az ünnepét, megvalósulását. Ez az úgynevezett házasság hete. Amikor engem három évvel ezelőtt először hívtak egy ilyen alkalomra – és azóta februárban a megfelelő időben rendszeresen – akkor megdobbant a szívem, mert ráadásul nem egyházi részről, hanem világi részről történt az első kezdeményezés Magyarországon. Megdobbant a szívem, hogy na, végre. Isten rendje szerinti értéket, közösséget, szövetséget, a házasság intézményét újból kezdjük – bocsánat a kifejezésért – világi módon népszerűsíteni, fontosnak tartani, hirdetni, komolyan venni. Amit az egyház már régóta mond újból és újból, e mozgalom által ajtónyitási lehetőséget kaptunk a világ felé, hogy az isteni életrend eme fontos szövetségéről szóljunk.

Register to read more...

Az odafennvalók és a többiek HK 49-52 -Kolossé 03,01-04

/hanganyagról leírt, nyers változat, és nem átnézett, az írott szöveg szabályai szerint javított változat./

Helyszín: Balatonalmádi

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Istennek Népe itt Almádiban! Isten Igéje, amely szólott hozzám és hiszem, hogy Lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszban, Pál apostol Kolossébeliekhez írott levele 3. fejezetének első 4 versében ekképpen:

„1Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. 2Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. 3Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. 4Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.”

Ámen.

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Böjt első vasárnapján szól hozzánk Isten igéje, hitvallásunk a Heidelbergi Káté 450 éves születésnapjának évében, 2013-ban. Tehát a mai napi ige szól hozzánk böjt első vasárnapján a Heidelbergi Káté jubileumának évében. Mind a három hangsúlyos lesz ma az igehirdetésben.

1.

Gyönyörű ez az ige, amely az odafenn valókról szól. Az odafenn valókról, amit így definiál Pál a Kolossé levél 3. fejezetében: az odafenn való az, ahol a Jézus Krisztus van az Atya Istennek jobbján. Ez mit jelent, hogy Ő ott van, odafennt, az Atya Istennek jobbján, erre a teljes írás kontextusából kiindulva, a Heidelbergi Káté 50. kérdés-felelete világosan választ ad. Ő azért ment fel a mennybe és ül az Atya Istennek jobbján, hogy bizonyítsa hatalmasan, hogy Ő az ura az egyháznak, akin keresztül az Atya mindeneket igazgat. Vagyis az odafenn való, amiről a mai ige beszél, először is azt jelenti, hogy nekünk van egy Urunk odafenn az Atya Isten jobbján, a feltámadott, élő Jézus Krisztus, aki Ura az egyháznak, és akin keresztül Isten ezt a világot is igazgatja. Az egyháznak, és a király Krisztuson keresztül a világnak, tehát van kormánya, van kormányosa és van megbízható kapitánya. Az odafenn való itt és most, ebből az igéből kiindulva, a Heidelbergi Káté gyönyörűséges megfogalmazását alapul véve, ezt jelenti. Egy bizonytalan világban, összevissza világban, egy összevissza egyházi életben és egy még kaotikusabb vallási életben nagyon jó tudni, meghallani, hogy az egyháznak van ura, akin keresztül Isten ezt a világot is kézben tartja. Vagyis nem gazdátlan ez a világ, nincs magára hagyva. Nem azt történt, mint amikor az a komp tavaly a tengerbe borult és a kapitány volt az első, aki elmenekült a fedélzetről. Van kormány, van kormányos, van kapitány.

Register to read more...

Page 1 of 2