Text Size

Prédikációk 2011

Dicsérjétek az Urat

Dicsérjétek az Urat

Elhangzott: a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium,

Általános Iskola és Kollégium

tanévzáró istentiszteletén, 2011.06.18-án.

Lekció: Zsoltárok 113.; Textus: Zsoltárok 113,1.

Register to read more...

AGGÓDÁS HELYETT IMÁDSÁG / FIL 4,6-7 /

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban”.Kedves Testrvérek! A mai Igének két része, két tematikája van. Szó van benne az aggodalmaskodásról és az imádságról.
Erről az utóbbiról bővebben beszél Pál apostol, mert éppen az aggodalmaskodást akarja megtiltani mindannyiónknak. Ne aggodalmaskodjatok, hanem imádkozzatok. A prédikáció címét tehát az üzenetre utalva így fogalmazhatjuk meg, hogy aggódás helyett imádság.
I.
MI AZ AGGODALMASKODÁS? Mindannyiónk tapasztalata az aggodalmaskodás. Amikor félünk, szorongunk, görcsölünk; azért mert valami váratlan esemény történt, szorongató, kiúttalan helyzetbe került az életünk, betegek vagyunk, vagy éppen a jövőre, a holnapra tekintünk, ami olyan bizonytalan, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Tele vagyunk feladattal, kihívással, elvárással, és izgulunk, hogy hogyan tudunk helyt állni. Ilyenkor könnyen hatalmába keríthet bennünket az aggodalmaskodás. Az aggodalmaskodás egy öngerjesztő mechanizmust indít be, számos káros következménye lehet.

Register to read more...

Ha hiszel...

 Alapige:

 (33) "Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, felindult lelkében és háborgott."

 (34) "És megkérdezte: Hova helyeztétek őt? Azt felelték: Uram jöjj, és lásd meg!"

 (35) "Jézus könnyekre fakadt." 

(36) "A zsidók azt mondták: Íme, mennyire szerette!"

 (37) "Közülük néhányan pedig így szóltak: Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?"

(38) "Jézus tovább háborogva magában a sírhozment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta."

(39) "Jézus így szólt: Vegyétek el a követ. Márta, a halott testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, mert negyednapos"

(40) "Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét!"

Register to read more...

Húsvéti diadal

„Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban."
1Kor 15,55-58

Register to read more...