Női bibliaóra

Női órák 2015. ősz:

                                   szept 26.

                                   okt 17.

                                   nov 14.

                                   dec 05.

 

Gyülekezetünkben havi rendszerességgel tartunk női bibliaórákat. Ezeken az alkalmakon egy-egy bibliai szakaszt vagy könyvet tanulmányozunk végig, vagy tematikus bibliatanulmányozást folytatunk (pl. mit tanít a Biblia az imádságról, üdvösségről, örömről). A kis körben tartott bibliatanulmányozások lehetőséget teremtenek arra, hogy mindenki elmondhassa a meglátásait, feltegye kérdéseit, amelyekre közösen keressük a válaszokat. Magánházaknál jövünk össze, így mindig valakinek a kedves vendéglátását élvezhetjük, a süteményekkel megrakott asztal elmaradhatatlan kelléke az alkalmaknak. A lényeg viszont az Isten Igéjéből való táplálkozás, közösség egymással és az Úrral, és egymás terheinek a hordozása imádságban.

Az alábbi szombatokon, 16.00 órai kezdéssel, minden alkalommal házaknál, külön meghirdetve:
2014.09.20.
2014.10.18.
2014.11.15.
2014.12.13.

Női bibliaóra Legutolsó alkalmunkat október 20-án, vasárnap délután tartottuk. Egy új sorozatba fogtunk bele, az Efezusi levelet kezdtük el tanulmányozni. Ebben a levélben Pál apostol kitágítja látásmódunkat térben és időben, hogy jobban megérthessük Isten örökkévaló szándékának és kegyelmének dimenzióit, egyéni életünkre és az Egyházra vonatkozólag is. Az első fejezet olyan gazdag teológiai tartalmakban, hogy ezen a napon csak az első 14 verssel foglalkoztunk. Ebben a szakaszban Pál apostol mindazokról az áldásokról beszél, amelyekben részesültünk Krisztusban. Már a szakasz felolvasása közben is megtelt a szívünk hálával és csodálattal Isten kegyelmes tetteiért. A tanításban szó esett Isten kegyelmi kiválasztásáról, a predestinációról, fiúvá (Isten gyermekévé) fogadásunkról, megváltásunkról, örökségünkről, amelynek záloga a Szentlélek, és Isten dicsőségének magasztalásáról, amelyre rendeltettünk, és amely a legnagyobb boldogságot eredményezi életünkben. Pál apostollal együtt mi is csak azt tudjuk mondani, hogy áldott legyen a mi Istenünk mindezekért! Várjuk már a következő, november végi alkalmat, amikor az első fejezet hátralevő részét fogjuk tanulmányozni. Alkalmaink nyitottak, minden hölgyet hívunk és várunk szeretettel! Az alkalmak időpontjáról, helyszínéről érdeklődni lehet a lelkészi hivatalban.

2013. okt. 22.

Szabó Beatrix

1 % felajánlás

110405_mre_ajanlo

Támogassa Alapítványunkat Személyi Jövedelemadójának 1%-val!

„Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány" 

Adószámunk: 18915617-1-19