Az ötödik evangélista – Adventi beszélgetés J. S. Bachról

Varnus Xavér orgonaművész, zenetudós és Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök volt a vendégünk 2015. december 15-én az „Előadások az Isten garázsában” kulturális és közéleti előadássorozatunk negyedik alkalmán a balatonalmádi templomban.

A beszélgetés témája Johann Sebastian Bach élete és munkássága volt, teológiai reflexiókkal. A beszélgetést Gáncs Péter püspök úr vezette, akinek édesapja, Gáncs Aladár, lelkész, orgonista és Bach-kutató volt. Az ő könyve, „Az ötödik evangélista?” ihlette az előadás címét.

Varnus Xavér szenvedélyes szeretettel mutatta be a nagy zeneszerző életét a zsúfolásig megtelt templom hallgatóságának. A beszélgetés kezdetén úgy jellemezte őt, mint Isten szócsövét, akin keresztül Isten harmadszorra szólalt meg a történelemben – Jézus Krisztus és Shakespeare után. Lebilincselő elbeszélését Bach életéből vett anekdotákkal, érdekes adalékokkal, humorral és vetített zenei betétekkel fűszerezte.

Mindenki örömére művész úr a gyülekezet kis orgonájához is leült játszani. Hallhattuk előadásában a D-dúr szvit 2. „Air” tételét, majd a közönség soraiból feltett kérdések után, az estét közös éneklés zárta: a Máté-passió vezérkorálját, a Református Énekeskönyvünkben is megtalálható „Ó, Krisztusfő, te zúzott” kezdetű éneket énekelte el a gyülekezet művész úr orgonajátéka kíséretében.

Hálás és örömteli szívvel távoztunk a tartalmas este után, lélekben valóban felüdülve Bach muzsikájától, hálát adva Annak, akitől e nagy zeneszerző tehetségét kapta.

Végezetül álljon itt az este folyamán is felolvasott idézet Pilinszky Jánostól:

“Számomra Bach elsősorban Isten-bizonyíték. Ebben a zenében, eszközeiben, nincs semmi romantika, semmi nosztalgia, semmi árnyék, feleselő dialektika. Semmi keresés: csupa találat! Semmi feleselés: csupán a centrum sodrása, a központ ereje, lüktetése. Mennyország-érv ez a zene, bizonyítéka annak, hogy ellentétek nélkül is van élet, sőt, az ellentétek nélküli életnek lendülete a leghatalmasabb, a “legizgalmasabb”. Klasszikus zene, s aki vonzásába kerül, annak a számára Bach az egyetlen klasszikus, mindenki más romantikus keresőnek hat az ő közelében. Örökös megérkezés ez a muzsika, s ezért nincs benne semmi szorongás, ezért merészel örökké útra kelni. Ahogy Szent Ágoston gondolta az öröklétet: örök útban-lét Istenben.”

 

Szabó Beatrix